Om oss

Vi är stolta över och tror på svenskt lantbruk, idag, imorgon och framåt!

Tillväxtbolaget ägs av  Lantmännen, LRF, Svensk Mjölk, HKScan och Växa.

Vi möjliggör satsningar på modern svensk livsmedelsproduktion genom utlåning till hållbara investeringar på gårdsnivå. På så sätt är vi med och bidrar till hållbarhet och kvalitetsförbättringar i hela livsmedelskedjan. Vi hjälper till att fylla gapet mellan lantbrukarnas investeringsvilja och bankernas riskvilja.

Våra kunder finns över hela landet och representerar de flesta inriktningar inom primärproduktion av livsmedel. Likaså finns alla åldersklasser även om majoriteten klassas som unga lantbrukare. Vi hjälper gärna till oavsett geografi, inriktning eller ålder.

Det viktigaste är att investeringen är hållbar för framtiden samt att lantbrukaren har rätt företagaregenskaper.

Spela videoklipp

Lantbruksföretag i tillväxt

Tillväxtbolagets fokus ligger på lantbruksföretag i tillväxt för att bidra till ökad svensk livsmedelsproduktion. Det kan till exempel vara investeringar i animalieproduktion, ägg, mjölk och växtodling.

Unga företagare

Oftast hjälper vi relativt unga lantbruksföretagare att investera, till exempel inför ett ägarskifte. Bra projekt med solida business case premieras oavsett geografi och inriktning.