Möjliggör tillväxt inom de gröna näringarna

Tillväxtbolaget erbjuder lån till svenska lantbruksföretag som vill göra hållbara investeringar. Vi är specialister på finansiering av lantbruk och kan tillsammans med dig och banken underlätta framtida satsningar i ditt lantbruksföretag.

Vad vi erbjuder

Topplån till investering

Löptid upp till 10 år inklusive amorteringsfrihet 1 år

Lånebelopp upp till 20 % av total investering

Stibor-kopplad rörlig ränta

Löpande kundkontakt och uppföljning

Löpande bankkontakter

Det här är Tillväxtbolaget

Vi är stolta över och tror på svenskt lantbruk, idag, imorgon och framåt!

Tillväxtbolaget ägs av  Lantmännen, LRF, Svensk Mjölk, HKScan och Växa.

Vi möjliggör satsningar på modern svensk livsmedelsproduktion genom utlåning till hållbara investeringar på gårdsnivå. På så sätt är vi med och bidrar till hållbarhet och kvalitetsförbättringar i hela livsmedelskedjan.
Vi hjälper till att fylla gapet mellan lantbrukarnas investeringsvilja och bankernas riskvilja.

Kom i kontakt

Vill du veta mer?